Σύνδεση

Λόγω έκτακτων μέτρων για τη διασφάλιση της επάρκειας στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καλούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, χονδρικής πώλησης, λιανικής πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης καυσίμων υλών στην Ελληνική Επικράτεια, να υποβάλλουν τα στοιχεία αποθεμάτων σε: α) καυσόξυλα παντός είδους, β) πέλλετ, γ) μπρικέτες, δ) προσάναμμα (δαδί).

Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά την υπουργική απόφαση και επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο σύνδεσής σας ανάλογα με το αν είστε μέλη ΓΕΜΗ ή όχι.